บริษัท วี.เอ.ซี.อีเล็คโทร เทคนิค จำกัด

ผู้รับเหมา งานระบบไฟฟ้า

และระบบวัดคุมอัตโนมัติ

 
         
         
      
       
     
       

 Engineering, Procurement,  and Construction

 Service for Industrial & Process plants, and

 Environmental  Preservation

 

 

รับเหมา ออกแบบ, สรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม, ติดตั้งพร้อมทดสอบ, บริการหลังการส่งมอบงาน, และงานบริการทั่วไป ของระบบไฟฟ้า และระบบวัดคุมอัตโนมัติ สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทและ โรงปรับสภาพ, บำบัด สิ่งแวดล้อมต่างๆ

 
 
 

|Home| |Introduction| |Service - Our Code of  Success| |Business Process & Integration| |Conclusion|

 |Representation of Out Performance| |Company data| |Organization Chart| |Job Reference|

Contact us :     info@vac.co.th
 
 Copyright V.A.C. Electro Technic Co., Ltd.
36/3 Ramkamhaeng Rd., Huamark , Bangkapi , Bangkok ,Thailand 10240
Tel: 375 - 2982, 374 - 7783, 374 - 4019, 735 - 2199 Auto 4 line
Fax: 374 - 2786, 375 - 9116
 

You are The visitor number :Hit Counter

Add Me!